Umieszczono elementy w polu, które zostanie obcięte w procesie produkcji.
Edycja tekstuEdycja zdjęcia 
Szerokość Wysokość
Dopasuj do szerokości
Dopasuj do wysokości
Zakończ edycję
Font
Rozmiar
B
I
 
Dodaj pole tekstowe Kliknij w miejscu gdzie chcesz dodać tekst
Wstaw obraz

Copy the contents of this box into a text editor, then save the file with a .svg extension.

Image Properties
Canvas Dimensions
Included Images
Editor Preferences
Editor Background

Note: Background will not be saved with image.

Grid
Units & Rulers